Fødsel

Når et barn bliver født skal faderskabet fastslås, hvis I er gift sker dette automatisk.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvars erklæring på Borger.dk

Erklæringen skal sendes senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers videresendes sagen til Statsforvaltningen.

Begge forældre skal signere, inden de 14 dage, før den fælles forældremyndighed kan registreres.

Kontakt evt. Sognekontoret hvis der er spørgsmål, eller I har brug for hjælp til registreringen.